Information om företaget
SE: ÅÅÅÅMMDDXXXX
DK: DDMMÅÅXXXX
FI: DDMMÅÅ-XXXX
NO: DDMMÅÅXXXXX
Fyll i finländskt FO-nummer i formatet XXXXXXXX eller XXXXXXX-X
Är företaget en del av en ägarstruktur med mer än fem företag? Alternativt, är ett eller flera företag i ägarstrukturen registrerade utanför EU / EES?
Tilläggsinformation
Då bolagsformen är förening eller stiftelse vänligen ladda upp underlag som styrker firmateckningen (t.ex. förenings-/stiftelseregisterutdrag). Bilagan bör vara i följande format .pdf, .jpg, .jpeg, .png eller .gif
Information om verklig förmånstagare
Finns det en person / personer som direkt eller indirekt (genom ett eller flera andra företag) äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget?

Välj land, med vilka nätbankskoder du identifierar dig.