Information om företaget
SE: ÅÅÅÅMMDDXXXX
DK: DDMMÅÅXXXX
FI: DDMMÅÅ-XXXX
NO: DDMMÅÅXXXXX
Fyll i företagets organisationsnummer enligt formatet XXXXXXXXXX
Är företaget en del av en ägarstruktur med mer än fem företag? Alternativt, är ett eller flera företag i ägarstrukturen registrerade utanför EU / EES?
Tilläggsinformation
Här kan t.ex. aktieägarbok eller underlag som styrker firmateckningen för övriga bolagsformer än AB, HB och KB bifogas. Godkända filformat är .pdf, .jpg, .jpeg, .png and .gif.
Information om verklig huvudman
Finns det en person / personer som direkt eller indirekt (genom ett eller flera andra företag) äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget?

Signeringsmetod för: