Les mer om de betingelser og kostnader som gjelder for ditt kort, og se regneeksempel på effektiv rente under pris, vilkår og Standardiserte europeiske forbrukeropplysninger.

DDMMÅÅXXXXX

Fødselsnummer inneholder 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Fødselsnummeret må inneholde 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Plass til 22 karakterer på kortet (for- og etternavn)

Fornavn mangler

Etternavn mangler

E-postadressen er feil eller mangler. E-postadressen skal inneholde @ og minst ett punktum etter @. Eks. navn@navnesen.no

Landkoden er feil eller mangler. Skriv f.eks +47 for Norge.

Hele mobiltelefonnummeret, uten landskode. F.eks 900XXXXX.

Du må legge inn ditt mobiltelefonnummer uten mellomrom og landskode, f.eks 900XXXXX.

F.eks: Statsminister, høyesterettsdommer eller general/admiral
F.eks: Norge, NATO, EU