Les mer om de betingelser og kostnader som gjelder for ditt kort, og se regneeksempel på effektiv rente under pris, vilkår og Standardiserte europeiske forbrukeropplysninger.

Medlemsnummeret består av 9 siffer.

Du må angi ditt SAS EuroBonus-nummer, 9 siffer.

DDMMÅÅXXXXX

Fødselsnummer inneholder 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Fødselsnummeret må inneholde 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Plass til 22 karakterer på kortet (for- og etternavn)

Fornavn mangler

Etternavn mangler

E-postadressen er feil eller mangler. E-postadressen skal inneholde @ og minst ett punktum etter @. Eks. navn@navnesen.no

Landkoden er feil eller mangler. Skriv f.eks +47 for Norge.

Hele mobiltelefonnummeret, uten landskode. F.eks 900XXXXX.

Du må legge inn ditt mobiltelefonnummer uten mellomrom og landskode, f.eks 900XXXXX.

F.eks: Statsminister, høyesterettsdommer eller general/admiral
F.eks: Norge, NATO, EU