Denna ansökan gäller SEB Corporate Limit. Då detta är ett kort där företaget är betalningsansvarigt, krävs att en behörig firmatecknare signerar ansökan med personligt BankID.

Enligt lagen om förebyggande av penningtvätt och terrorfinansiering (Money Laundering Act) är vi skyldiga att inhämta information om företagets ägarstruktur och företagets verkliga huvudman. Vi behöver även information om huruvida den verklige huvudmannen är en politiskt utsatt person (PEP). Vi rekommenderar därför att du som ny kund har information om ägarstruktur och verklig huvudman tillgänglig för att slutföra ansökan.

Max 21 tecken

Ange företagets namn med 21 tecken.

10 siffror

Ange organisationsnumret med 10 siffror utan bindestreck.

Kontrollera att du har fyllt i organisationsnumret med 10 siffror utan bindestreck.


Information om behörig firmatecknare


ÅÅÅÅMMDDXXXX

Kontrollera att personnumret innehåller 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX).

Förnamnet måste bestå av minst 2 bokstäver.

Efternamnet måste bestå av minst 2 bokstäver.

Fel i landskoden. Skriv t ex +46 för Sverige.

Ange mobilnummer utan mellanslag och bindestreck.

Ange mobilnummer utan mellanslag och bindestreck.

Endast behörig firmatecknare kan godkänna denna ansökan med BankID.

Endast behörig firmatecknare kan godkänna denna ansökan med BankID.


Din engångskod skickas till det mobilnummer som är angivet i ansökan.
Ange den engångskod som du har mottagit via sms.