DDMMÅÅXXXXX

Fødselsnummer inneholder 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Fødselsnummeret må inneholde 11 siffer med formatet DDMMÅÅXXXXX.

Fornavn mangler

Etternavn mangler

E-postadressen er feil eller mangler. E-postadressen skal inneholde @ og minst ett punktum etter @. Eks. navn@navnesen.no

Landkoden er feil eller mangler. Skriv f.eks +47 for Norge.

Hele mobiltelefonnummeret, uten landskode. F.eks 900XXXXX.

Du må legge inn ditt mobiltelefonnummer uten mellomrom og landskode, f.eks 900XXXXX.